info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 14:08
kontakt
ADVERTIGO

Komunikaty

20/06/24 14:13 ADVERTIGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 r.
14:11 brak uprawnień ADVERTIGO SA (6/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
24/05/24 10:04 brak uprawnień ADVERTIGO SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.
10:02 ADVERTIGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.
08/05/24 09:22 brak uprawnień ADVERTIGO SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
11/04/24 10:21 brak uprawnień ADVERTIGO SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
11/03/24 19:09 brak uprawnień ADVERTIGO SA (2/2024) Raport roczny za 2023 rok obrotowy
25/01/24 14:58 brak uprawnień ADVERTIGO SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
07/11/23 22:15 brak uprawnień ADVERTIGO SA (7/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
07/08/23 19:10 brak uprawnień ADVERTIGO SA (6/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
28/06/23 19:52 ADVERTIGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
14:07 brak uprawnień ADVERTIGO SA (5/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
01/06/23 09:32 brak uprawnień ADVERTIGO SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
09:28 ADVERTIGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
08/05/23 18:30 brak uprawnień ADVERTIGO SA (3/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.