info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 02:56
kontakt
ADVERTIG

Komunikaty

04/11/22 17:19 brak uprawnień ADVERTIGO SA (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
03/11/22 13:52 brak uprawnień ADVERTIGO SA (11/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską
04/08/22 20:05 brak uprawnień ADVERTIGO SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
23/06/22 14:36 ADVERTIGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r.
13:46 brak uprawnień ADVERTIGO SA (9/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
13:41 brak uprawnień ADVERTIGO SA (8/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
01:13 brak uprawnień ADVERTIGO SA (7/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 23 czerwca 2022 r
05/06/22 18:37 brak uprawnień ADVERTIGO SA (6/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku
18:34 ADVERTIGO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku
27/05/22 10:59 brak uprawnień ADVERTIGO SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r.
10:54 ADVERTIGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r.
05/05/22 18:29 brak uprawnień ADVERTIGO SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
14/03/22 21:09 brak uprawnień ADVERTIGO SA (3/2022) Raport roczny za 2021 rok obrotowy
25/01/22 15:07 brak uprawnień ADVERTIGO SA (2/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmiany siedziby i zmian w Statucie Spółki/ Zmiana adresu Spółki
17/01/22 17:28 ADVERTIGO S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach