info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:01
kontakt
KBJSA

Komunikaty

28/06/22 16:11 KBJ S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r.
16:02  brak uprawnień KBJ SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ KBJ oraz dokonane zmiany Statutu
15:58  brak uprawnień KBJ SA (6/2022) Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej KBJ na nową kadencję
20/06/22 12:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KBJ S.A.
10/06/22 21:21  brak uprawnień KBJ odwołał dotychczasową politykę dywidendową
20:43 KBJ S.A.: Odwołanie polityki dywidendy oraz rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2021 r.
02/06/22 17:33  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KBJ SA
01/06/22 22:47  brak uprawnień KBJ SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
22:45 KBJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
30/05/22 11:21 KBJ S.A.: Zawarcie umowy Enterprise Support dla NPB
12/05/22 20:25  brak uprawnień KBJ SA (4/2022) Raport okresowy KBJ S.A. za I kwartał 2022 r.
20:18  brak uprawnień KBJ SA (3/2022) Raport roczny KBJ S.A. za rok obrotowy 2021
10/02/22 23:46  brak uprawnień KBJ SA (2/2022) Raport okresowy KBJ S.A. za IV kwartał 2021 r.
31/01/22 17:40  brak uprawnień KBJ SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
31/12/21 14:46 KBJ S.A.: Zawarcie umowy z MON dot. dostawy usług wsparcia technicznego