info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 06:36
kontakt
KBJ

Komunikaty

04/07/24 18:48 KBJ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
02/07/24 18:42  brak uprawnień KBJ SA (16/2024) Rejestracja zmian statutu przez Sąd
01/07/24 22:59 KBJ S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie
28/06/24 17:26 KBJ S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07:30  brak uprawnień JR Holding ASI sprzedał akcje KBJ inwestorowi branżowemu
27/06/24 23:49 KBJ S.A.: Transakcje na akcjach Spółki, pozyskanie przez KBJ większościowego inwestora branżowego oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
12:49 KBJ S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2024 r.
12:42  brak uprawnień KBJ SA (15/2024) Treść uchwał podjętych przez ZWZ KBJ oraz dokonane zmiany i tekst jednolity Statutu
31/05/24 17:57 KBJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
17:44  brak uprawnień KBJ SA (14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
29/05/24 21:39  brak uprawnień KBJ SA (13/2024) Raport roczny KBJ S.A. za rok obrotowy 2023
19:03 KBJ S.A.: Rekomendacja Zarządu KBJ S.A. odnośnie podziału zysku za 2023 r.
28/05/24 20:55  brak uprawnień KBJ SA (12/2024) Aktualizacja informacji o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
27/05/24 16:07 KBJ S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 27 maja 2024 r.
15:45  brak uprawnień KBJ SA (11/2024) Treść uchwał podjętych przez NWZ KBJ