info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.04, godz. 18:53
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

03/10/23 17:21 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zamówień w ramach umowy ramowej z Activision Publishing, Inc
28/09/23 17:53  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (16/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 października 2023 r. wraz z projektami uchwał
17:51 PLATIGE IMAGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 października 2023 r. wraz z projektami uchwał
10/08/23 19:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A.
09/08/23 00:07  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (15/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
27/07/23 18:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia doobrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE
25/07/23 17:44  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (14/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską
04/07/23 10:48 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
26/06/23 10:38 PLATIGE IMAGE S.A.: Realizacja utworu audiowizualnego na rzecz spółki Level One
06/06/23 19:09 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
16:42  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (13/2023) Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz informacje dotyczące subskrypcji akcji przeprowadzonej w ramach Programu Motywacyjnego
14:59 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zamówienia od Sony Interactive Entertainment Europe Limited na wykonanie utworów audiowizualnych
19/05/23 17:28 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
17:10 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie kolejnego zamówienia w ramach umowy ramowej z Activision Publishing, Inc.
16/05/23 13:38 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.