info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 07:59
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

22/06/22 14:36 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ramowej wraz z zamówieniem na wykonanie utworu audiowizualnego
07/06/22 17:38 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
06/06/22 16:57  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (9/2022) Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz informacje dotyczące subskrypcji akcji przeprowadzonej w ramach Programu Motywacyjnego
26/05/22 16:46 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie utworu audiowizualnego
19/05/22 15:30 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
17/05/22 12:22 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie produkcji animacji na potrzeby kampanii reklamowej Tourism Australia
16/05/22 16:22  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (8/2022) Informacja dotycząca emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2019 ? 2022
11/05/22 00:05  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
13/04/22 15:45 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 13 kwietnia 2022 roku
15:21  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (6/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
15:12  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (5/2022) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2021 rok
15:10  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (4/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. w dniu 13 kwietnia 2022 r.
11:24  brak uprawnień Platige Image wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję
10:20 PLATIGE IMAGE S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2021 rok