info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 04:39
kontakt
CFSA

Komunikaty

28/05/24 17:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
17/05/24 17:09 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
13/05/24 17:42  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (11/2024) Aktualizacja oświadczenia dotyczącego zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
17:29 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcji zawartej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
17:12 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
10/05/24 17:10  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (10/2024) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
09/05/24 17:18  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (9/2024) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za I kwartał 2024 roku
29/04/24 18:29  brak uprawnień Centrum Finansowe wypłaci 0,46 zł dywidendy na akcję
17:59  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (8/2024) Uchwalenie zmiany Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 kwietnia 2024 r.
17:49  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (7/2024) Wypłata dywidendy za 2023 rok
17:40 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 29 kwietnia 2024 r.
17:30  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (6/2024) Informacja nt. treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 kwietnia 2024 r.
17:15 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy kredytu obrotowego
26/04/24 17:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy kredytu rewolwingowego
17:15 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy kredytu obrotowego