info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.10, godz. 10:50
kontakt
CFBPS

Komunikaty

04/12/23 17:07 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej podwyższenia kwoty kredytu rewolwingowego
01/12/23 17:19 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wypowiedzenie umowy o podtrzymanie płynności obrotu akcjami na rynku New Connect
29/11/23 17:31 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Otrzymanie oświadczenia większościowego akcjonariusza Spółki odnośnie do polityki dywidendowej Spółki
24/11/23 17:13 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu obrotowego
14/11/23 17:09  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (13/2023) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za III kwartał 2023 roku
14/08/23 07:38  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (12/2023) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za II kwartał 2023 roku
04/05/23 19:51  brak uprawnień Centrum Finansowe wypłaci 0,65 zł dywidendy na akcję
17:45  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (10/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej
17:29  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (9/2023) Wypłata dywidendy za 2022 rok
17:22 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 4 maja 2023 r.
17:13  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (8/2023) Informacja nt. treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 maja 2023 r.
05/04/23 17:35  brak uprawnień Centrum Finansowe chce wypłacić 0,65 zł dywidendy na akcję
17:28  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 maja 2023 r.
17:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 maja 2023 r.
17:14 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022