info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 03:49
kontakt
CFBPS

Komunikaty

10/11/21 17:16  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (11/2021) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za III kwartał 2021 roku
09/11/21 18:49  brak uprawnień Centrum Finansowe rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
18:45 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja na temat rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych
12/08/21 13:23  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (10/2021) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za II kwartał 2021 roku
05/07/21 12:39 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia obligacji serii A Spółki
21/06/21 16:44 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia obligacji serii A Spółki
21/05/21 15:41 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wcześniejszy wykup Obligacji serii A
17/05/21 12:29  brak uprawnień Centrum Finansowe wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję
12:21  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (9/2021) Wypłata dywidendy za 2020 rok
12:17  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (8/2021) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowe S.A. w dniu 17 maja 2021 r.
12:06 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 17 maja 2021 r.
13/05/21 16:04  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (7/2021) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za I kwartał 2021 roku
06/05/21 08:29 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A
29/04/21 17:46 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy kredytu obrotowego
21/04/21 16:33  brak uprawnień Centrum Finansowe chce wypłacić 0,6 zł dywidendy na akcję