info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 14:45
kontakt
CFBPS

Komunikaty

21/11/22 17:09  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (26/2022) Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki
14/11/22 17:13  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (25/2022) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za III kwartał 2022 roku
27/10/22 17:42 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Złożenie zapisu i opłacenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego
19/10/22 18:22 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wybór firmy audytorskiej na lata 2022- 2023
26/09/22 18:43 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Centrum Finansowego S.A.
30/08/22 18:18 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umów cesji wierzytelności
11/08/22 07:18  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (24/2022) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za II kwartał 2022 roku
20/06/22 17:34  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (23/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 21/2022 dot. odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
17:16  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (22/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 19/2022 dot. treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2022 r.
15/06/22 19:59  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (21/2022) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
15:11  brak uprawnień Centrum Finansowe wypłaci 0,44 zł dywidendy na akcję
15:07  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (20/2022) Wypłata dywidendy za 2021 rok
15:01 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 r.
14:51  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (19/2022) Informacja nt. treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2022 r.
23/05/22 22:50  brak uprawnień Centrum Finansowe nie kupi 100 proc. akcji DM BPS