info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 12:49
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

20/09/23 10:02 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 19 września 2023 roku
19/09/23 17:13 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:09 COMPERIA.PL S.A.: Treść uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. w dniu 19 września 2023
12/09/23 09:15 COMPERIA.PL S.A.: Rozpoczęcie prac nad uruchomieniem w ramach grupy kapitałowej Spółki działalności w obszarze usług płatniczych, poprzez utworzenie jednoosobowej spółki zależnej mającej pełnić funkcję krajowej instytucji płatniczej
23/08/23 19:08 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał
14/06/23 16:41  brak uprawnień NWZ Comperii zdecydowało o zwiększeniu budżetu na buyback
16:33 COMPERIA.PL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 14 czerwca 2023 roku
16:26 COMPERIA.PL S.A.: Treść uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A za rok 2022
02/06/23 21:06 COMPERIA.PL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki za rok 2022
19/05/23 17:10 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/23 20:57 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. za rok 2022 wraz z projektami uchwał
17/05/23 22:34 COMPERIA.PL S.A.: Zmiana terminu przekazania przez Spółkę skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku
08/03/23 02:05 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
02:03 COMPERIA.PL S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022
02:02 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.