info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 02:26
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

16/11/22 17:18 MEDICALGORITHMICS S.A.: Podsumowanie oferty akcji Spółki serii I, serii J, serii K oraz serii L
16:57 MEDICALGORITHMICS S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
08/11/22 20:02  brak uprawnień Medicalgorithmics i Biofund Capital Management zawarły umowę objęcia akcji
17:34 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji Spółki przez Biofund Capital Management LLC zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 1 października 2022 r.
28/10/22 16:57  brak uprawnień NWZ Medicalgorithmics zdecydowało o emisji akcji serii I, J, K i L
16:35 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 października 2022 r. co najmniej 5% liczby głosów
16:22 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 28 października 2022 r.
21/10/22 23:57 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza (i) wniosku o rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki do 8 osób oraz (ii) kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki
15:02 MEDICALGORITHMICS S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 § 6. Kodeksu spółek handlowych.
20/10/22 17:40 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia nowych akcji Spółki za wkład w wysokości ok. 220 mln PLN.
17/10/22 16:52  brak uprawnień Medicalgorithmics po połączeniu z Kardiolytics chce opracować nową strategię
13:57 MEDICALGORITHMICS S.A.: Prezentacja istotna dla podjęcia uchwał związanych z możliwością realizacji transakcji z Biofund (por. RB nr 55/2022)
08:37  brak uprawnień Medicalgorithmics zawarł umowę dot. dystrybucji produktów i rozwiązań na rynku izraelskim
14/10/22 13:38 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na przewodniczącego Rady Nadzorczej w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r.
01/10/22 23:05  brak uprawnień Biofund Capital Management obejmie 49,99 proc. akcji Medicalgorithmics