info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 10:56
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

01/07/22 15:40 MEDICALGORITHMICS S.A.: Korekta raportu bieżącego 42/2022 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
12:34 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
30/06/22 18:21  brak uprawnień ZWZ Medicalgorithmics zdecydowało o emisji akcji s. I
18:10 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 r.
12:54 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
29/06/22 19:03 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie kandydatki do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
27/06/22 15:36 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
20/06/22 15:30 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
15/06/22 17:02 MEDICALGORITHMICS S.A.: Korekta raportu bieżącego 36/2022 dotyczącego rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
11:40 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
13/06/22 19:43 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zaprzestaniu raportowania liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli w USA
03/06/22 17:50  brak uprawnień Urządzenie QPatch zostało zarejestrowane przez FDA - Medicalgorithmics
17:40 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
17:31 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2021
17:24 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rejestracja urządzenia Qpatch przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA)