info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:19
kontakt
MEDARD

Komunikaty

15/11/21 18:23 brak uprawnień GPW: Komunikat - MEDARD
12/11/21 22:26 brak uprawnień MEDARD SA (17/2021) Raport kwartalny spółki Medard S.A. za III kwartał 2021 roku
10/11/21 23:03 brak uprawnień MEDARD SA (16/2021) Raport kwartalny spółki Medard S.A. za II kwartał 2021 roku
05/11/21 22:32 brak uprawnień MEDARD SA (15/2021) Raport roczny MEDARD S.A. za 2020 rok
29/10/21 15:48 brak uprawnień MEDARD SA (14/2021) Terminy publikacji raportów okresowych
15:46 brak uprawnień MEDARD SA (13/2021) Informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.
25/10/21 13:12 brak uprawnień MEDARD SA (12/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
28/09/21 10:18 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MEDARD S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
07/06/21 20:33 brak uprawnień MEDARD SA (11/2021) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
14/05/21 22:15 brak uprawnień MEDARD SA (10/2021) Raport kwartalny spółki Medard S.A. za I kwartał 2021 roku
26/02/21 18:17 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki MEDARD SA na rynku NewConnect
14/02/21 22:08 brak uprawnień MEDARD SA (9/2021) Informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.
22:05 brak uprawnień MEDARD SA (8/2021) Raport kwartalny spółki Medard S.A. za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 22:40 MEDARD S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
22:31 brak uprawnień MEDARD SA (7/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku