info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 10:45
kontakt
BINARYHE

Komunikaty

08/03/23 21:39 brak uprawnień BINARY HELIX SA (4/2023) Informacja o wyborze biegłego rewidenta
14/02/23 23:16 brak uprawnień BINARY HELIX SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
08/02/23 21:20 brak uprawnień BINARY HELIX SA (2/2023) Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem
17/01/23 14:36 brak uprawnień BINARY HELIX SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
16/12/22 11:39 brak uprawnień BINARY HELIX SA (11/2022) Nałożenie na Emitenta upomnienia
15/12/22 19:18 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BINARY HELIX S.A.
14/12/22 13:42 brak uprawnień BINARY HELIX SA (10/2022) Informacja o wyborze biegłego rewidenta
15/11/22 00:08 brak uprawnień BINARY HELIX SA (9/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.
09/11/22 14:49 brak uprawnień BINARY HELIX SA (8/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
12/08/22 23:42 brak uprawnień BINARY HELIX SA (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
30/06/22 16:03 BINARY HELIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2022roku
15:43 brak uprawnień BINARY HELIX SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
01/06/22 12:24 BINARY HELIX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał
12:06 brak uprawnień BINARY HELIX SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/22 19:28 brak uprawnień BINARY HELIX SA (4/2022) Raport roczny za 2021 rok