info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 00:22
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

14/02/24 18:25  brak uprawnień MEDAPP SA (2/2024) Raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2023 roku
25/01/24 11:29  brak uprawnień MEDAPP SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 14:31 MEDAPP S.A.: Złożenie wniosku o udzielenie patentu w spółce Medapp Radiotherapy Sp. z o.o.
11/12/23 21:11 MEDAPP S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie z NCBiR
06/12/23 17:53 MEDAPP S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o.
01/12/23 10:17  brak uprawnień MEDAPP SA (25/2023) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2023
14/11/23 19:12  brak uprawnień MEDAPP SA (24/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
10/11/23 18:28  brak uprawnień MEDAPP SA (23/2023) Powołanie prokurenta
18:26  brak uprawnień MEDAPP SA (22/2023) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
04/10/23 17:48  brak uprawnień MEDAPP SA (21/2023) Zmiany w składzie Zarządu MEDAPP Spo´łka Akcyjna
26/09/23 09:50 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2023 roku
25/09/23 21:58  brak uprawnień MEDAPP SA (20/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2023 roku
12/09/23 20:29 MEDAPP S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej MedApp Clinics Sp. z o.o
31/08/23 18:13 MEDAPP S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki zależnej MedApp S.A.
30/08/23 20:13 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 września 2023 roku oraz projekty uchwał