info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:14
kontakt
SOLAR

Komunikaty

15/11/21 15:08 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/21 12:06 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2021 roku
08/10/21 10:17 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2021 roku
30/09/21 14:20 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/21 13:55 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2021 roku
13/08/21 17:12 SOLAR COMPANY S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez spółkę Solar Company S.A. w związku z nabyciem akcji własnych
10/08/21 14:33 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2021 roku
13:19  brak uprawnień Solar otrzymał oferty sprzedaży 147.649 akcji stanowiących 4,92 proc. kapitału
13:09 SOLAR COMPANY S.A.: Podsumowanie złożonych Spółce ofert sprzedaży akcji własnych
29/07/21 15:36  brak uprawnień SOLAR COMPANY SA (1/2021) Solar Company Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/07/21 17:45  brak uprawnień Solar zaprosił do sprzedaży do 593.700 akcji po 5,5 zł za sztukę
17:35 SOLAR COMPANY S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
09/07/21 15:23 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku
29/06/21 13:31 SOLAR COMPANY S.A.: Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
25/06/21 15:40 SOLAR COMPANY S.A.: Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.