info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:11
kontakt
SOLAR

Komunikaty

23/06/22 16:11 SOLAR COMPANY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
16:08 SOLAR COMPANY S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
10/06/22 15:37 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2022 roku
25/05/22 16:02 SOLAR COMPANY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na czwartek, dnia 23 czerwca 2022 roku
13/05/22 14:45 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/22 15:18 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku
08/04/22 14:37 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2022 roku
31/03/22 22:29 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A.
22:16 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A.
10/03/22 15:44 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2022 roku
23/02/22 14:54 SOLAR COMPANY S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów przez spółkę Solar Company S.A. w związku z nabyciem akcji własnych
21/02/22 14:52  brak uprawnień Akcjonariusze Solar Company złożyli oferty sprzedaży łącznie 225.695 akcji spółki
13:32 SOLAR COMPANY S.A.: Podsumowanie złożonych Spółce ofert sprzedaży akcji własnych
10/02/22 15:28 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2022 roku
04/02/22 11:20  brak uprawnień Solar zaprosił do sprzedaży do 446.346 akcji po 5,5 zł za sztukę