info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 21:31
kontakt
NEXITY

Komunikaty

09/02/23 18:40 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza
24/01/23 17:16 NEXITY GLOBAL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 19:07 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
28/11/22 21:18 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/11/22 18:29 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022
26/10/22 19:36 NEXITY GLOBAL S.A.: sprzedaż przez Emitenta 100 % udziałów w spółce zależnej Nexity Sp. z o.o.
30/09/22 23:58 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY GLOBAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/22 19:17 NEXITY GLOBAL S.A.: Dokooptowanie Członków Rady Nadzorczej
19/09/22 20:04 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawarcie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych NEXITY GLOBAL S.A. za lata 2022 i 2023
15/09/22 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki
23/08/22 18:13 NEXITY GLOBAL S.A.: Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
08/08/22 14:53 NEXITY GLOBAL S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
04/07/22 10:31 NEXITY GLOBAL S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 15:25 NEXITY GLOBAL S.A.: Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja w sprawie zgłoszonych sprzeciwów do uchwał
08/06/22 16:12  brak uprawnień The Batteries chce wejść na GPW z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia Nexity