info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:20
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

06/07/22 14:51 MEX POLSKA S.A.: Udzielenie akcjonariuszowi informacji o "Mex Polska" S.A.
27/06/22 17:25 MEX POLSKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2022 r.
17:23 MEX POLSKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2022 r.
31/05/22 19:10 MEX POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał
30/05/22 17:06 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/22 MEX POLSKA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021
27/04/22 18:05 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A.
17:54 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A.
30/03/22 15:25 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021
24/01/22 17:02 MEX POLSKA S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
25/11/21 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/21 15:26  brak uprawnień Zarząd Mex Polska rekomenduje uchylenie programu motywacyjnego z powodu pandemii
15:07 MEX POLSKA S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca uchylenia Programu Motywacyjnego za lata 2019, 2021 i 2022.
23/09/21 17:56 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:55 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu półrocznego