info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 07:26
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

21/03/23 07:04  brak uprawnień Mex Polska miał 7,3 mln zł zysku netto w '22, chce otwierać nowe lokale gastronomiczne
20/03/23 20:07 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2022
24/01/23 16:25 MEX POLSKA S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
30/11/22 15:16  brak uprawnień Mex Polska poszukuje nowych lokalizacji do budowy kolejnych lokali gastronomicznych
29/11/22 17:23 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/22 18:33 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników za trzy kwartały 2022 roku.
13/10/22 16:15 MEX POLSKA S.A.: Rejestracja zmian Statutu Emitenta
28/09/22 18:18 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18:17 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu półrocznego
14/09/22 15:35 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2022 roku
06/07/22 14:51 MEX POLSKA S.A.: Udzielenie akcjonariuszowi informacji o "Mex Polska" S.A.
27/06/22 17:25 MEX POLSKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2022 r.
17:23 MEX POLSKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2022 r.
31/05/22 19:10 MEX POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał
30/05/22 17:06 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego