info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:59
kontakt
ARRINERA

Komunikaty

19/11/21 08:54 brak uprawnień ARRINERA SA (33/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
08:53 brak uprawnień ARRINERA SA (32/2021) Tekst jednolity statutu korekta
08:40 brak uprawnień ARRINERA SA (31/2021) Tekst jednolity statutu
16/11/21 17:51 ARRINERA S.A.: Zmiana stanu posiadania
07/11/21 09:37 brak uprawnień ARRINERA SA (30/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
04/11/21 20:40 brak uprawnień ARRINERA SA (29/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
02/11/21 22:27 brak uprawnień ARRINERA SA (28/2021) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
12:08 brak uprawnień ARRINERA SA (27/2021) Naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
29/10/21 18:13 brak uprawnień GPW: Komunikat - ARRINERA
27/10/21 11:07 brak uprawnień ARRINERA SA (26/2021) Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat opinii biegłego rewidenta z badań sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2018, 2019 i 2020
26/10/21 17:26 brak uprawnień ARRINERA SA (25/2021) Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta
10:11 brak uprawnień ARRINERA SA (24/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
22/10/21 18:39 brak uprawnień ARRINERA SA (23/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
18:37 brak uprawnień ARRINERA SA (22/2021) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2019
29/09/21 22:54 brak uprawnień ARRINERA SA (21/2021) Zawieszenie przez Zarząd GPW obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta