info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:47
kontakt
EMMERCAP

Komunikaty

28/09/21 10:11 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki GRUPA EMMERSON S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
01/07/21 18:44 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki GRUPA EMMERSON S.A.notowanych na rynku NewConnect
30/06/21 15:49 GRUPA EMMERSON S.A.: Wydanie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
30/10/20 18:39 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki GRUPA EMMERSON SA na rynku NewConnect
02/09/20 18:09 brak uprawnień GPW: szczególne oznaczenie instrumentów finansowych spółki GRUPA EMMERSON S.A. notowanych na NewConnect
01/09/20 15:10 brak uprawnień Grupa Emmerson złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości
15:00 GRUPA EMMERSON S.A.: Złożenie wniosku o upadłość
07/08/20 14:01 brak uprawnień GRUPA EMMERSON SA (5/2020) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
24/06/20 16:30 GRUPA EMMERSON S.A.: Korekta raportu nr 1/2020 - Wpływ skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej
16:08 GRUPA EMMERSON S.A.: Wpływ skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej
27/05/20 12:57 brak uprawnień GRUPA EMMERSON SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
15/05/20 16:50 brak uprawnień GRUPA EMMERSON SA (3/2020) Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
14/02/20 15:44 brak uprawnień GRUPA EMMERSON SA (2/2020) Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku
22/01/20 11:39 brak uprawnień GRUPA EMMERSON SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
14/11/19 15:36 brak uprawnień GRUPA EMMERSON SA (11/2019) Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2019 roku