info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.30, godz. 14:35
kontakt
YOSHI

Komunikaty

11/08/23 14:20  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (12/2023) Zmiana uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
10:32  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (11/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
03/07/23 14:11 Yoshi lnnovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.
30/06/23 17:33  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (10/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
27/06/23 21:00  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (9/2023) Nałożenie kary pieniężnej na Emitenta przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
07/06/23 20:18 Yoshi lnnovation S.A.: Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy inwestycyjnej
02/06/23 18:30 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yoshi Innovation S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku
18:16  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (8/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yoshi Innovation S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku
01/06/23 00:28  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (7/2023) Raport roczny Spółki za rok 2022
31/05/23 20:01  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (6/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
26/05/23 13:08 Yoshi lnnovation S.A.: Wpis Emitenta do Europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych
17/05/23 09:46 Yoshi lnnovation S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej
29/03/23 16:54  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (4/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
01/03/23 18:23  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (3/2023) Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy
14/02/23 19:54  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku