info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.28, godz. 02:00
kontakt
YOSHI

Komunikaty

15/11/22 12:57  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (16/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
12:51  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (15/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
14/11/22 19:39 Yoshi lnnovation S.A.: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
11:09 Yoshi lnnovation S.A.: Rozpoczęcie rozmów z potencjalnym inwestorem
03/11/22 17:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki YOSHI INNOVATION S.A.
25/10/22 17:13  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki YOSHI INNOVATION S.A.
14/10/22 13:03 Yoshi lnnovation S.A.: Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu "Stabilobaby"
11/10/22 20:06 Yoshi lnnovation S.A.: Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu "Skaner Ran"
27/09/22 09:52 Yoshi lnnovation S.A.: Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży
21/09/22 17:47  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (14/2022) Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta
20/09/22 10:02 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
16/08/22 18:56  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku Yoshi Innovation Spółka Akcyjna
12/08/22 19:05  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (12/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
19:00  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (11/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
10/08/22 10:29 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej