info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 09:23
kontakt
CASPARAM

Komunikaty

03/12/21 14:46 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
19/11/21 15:55  brak uprawnień CASPAR AM SA (13/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 grudnia 2021 roku
15:44 CASPAR AM SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 grudnia 2021 roku
18/11/21 13:08 CASPAR AM SA: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
09/11/21 07:16  brak uprawnień CASPAR AM SA (12/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku
05/11/21 13:32 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
28/10/21 11:04  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (11/2021) Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji spółki (split)
12/10/21 17:01  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (10/2021) Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta ? Split Akcji
05/10/21 13:43 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
06/09/21 14:10 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
12/08/21 06:32  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (9/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku
04/08/21 16:33 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
06/07/21 14:03 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
21/06/21 16:21  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (8/2021) Informacja w przedmiocie dywidendy za 2020 rok
16:16  brak uprawnień CASPAR ASSET MANAGEMENT SA (7/2021) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 roku