info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 07:20
kontakt
AFORTI

Komunikaty

24/06/22 22:37 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (17/2022) RB EBI 17/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
22:32 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (16/2022) RB EBI 16/2022 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego oraz Raportu Rocznego Skonsolidowanego za rok 2021
22/06/22 18:51 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (15/2022) RB EBI 15/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
18:46 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (14/2022) RB EBI 14/2022 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego oraz Raportu Rocznego Skonsolidowanego za rok 2021
21/06/22 22:38 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (13/2022) RB EBI 13/2022 Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki Aforti Holding S.A.
17:19 AFORTI HOLDING S.A.: DOKONANIE TRANSAKCJI NA PODSTAWIE PASZPORTU LICENCJI EMI
20/06/22 18:15 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki AFORTI HOLDING
03/06/22 16:34 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (12/2022) RB EBI 12/2022 - korekta tytułu raportu bieżącego nr RB EBI 11/2022 poprzez sprostowanie daty w tytule raportu z 29.06.2021 r. na 30.06.2022 r.
13:59 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (11/2022) RB EBI 11/2022 ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku
02/06/22 21:43 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (10/2022) Zawieszenie obrotu akcjami na NewConnect
17:28 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (9/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
08:22 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI - maj 2022 r./The estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - May 2022
30/05/22 18:39 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (8/2022) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2021
26/05/22 17:18 AFORTI HOLDING S.A.: Przejęcie spółki For-Net S.A.
24/05/22 18:03 brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (7/2022) Wykup obligacji serii O23