info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.21, godz. 10:32
kontakt
AFORTI

Komunikaty

04/09/23 11:26 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI - sierpień 2023 r.
24/08/23 15:53  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (24/2023) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022
21/08/23 17:57  brak uprawnień UOKiK nałożył na Aforti Holding ponad 790 tys. zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd (aktl.)
09:06  brak uprawnień UOKiK nałożył na Aforti Holding ponad 790 tys. zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd
14/08/23 21:31  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (23/2023) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
19:49 AFORTI HOLDING S.A.: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
01/08/23 14:11 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI - lipiec 2023 r.
31/07/23 10:36 AFORTI HOLDING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zakończonym w dniu 28 lipca 2023 roku
28/07/23 21:43 AFORTI HOLDING S.A.: Wpis spółki zależnej Aforti Finance S.A. na listę ostrzeżeń publicznych oraz zajęcie przez Zarząd stanowiska w sprawie
16:03  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (22/2023) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10/07/23 17:04  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (21/2023) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022
04/07/23 15:14  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (20/2023) Zmiana składu Zarządu Spółki
03/07/23 21:12 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI - czerwiec 2023 r.
30/06/23 20:20 AFORTI HOLDING S.A.: Zajęcie przez Zarząd stanowiska w sprawie publikacji artykułu prasowego w dniu 30 czerwca 2023 r.
19:17  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (19/2023) Wypowiedzenie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 przez firmę audytorską