info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:31
kontakt
SYNEKTIK

Komunikaty

03/12/21 16:45  brak uprawnień Synektik jako jedyny złożył ofertę w przetargu UWM w Olsztynie
16:36 SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
23/11/21 14:42 SYNEKTIK S.A.: Podpisanie istotnej umowy na dostawę systemu robotycznego APOTECAchemo
18/11/21 07:42 SYNEKTIK S.A.: SYNEKTIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/21 09:56 SYNEKTIK S.A.: Umowa w sprawie dystrybucji robotów aptecznych BD Rowa
16/11/21 13:10 SYNEKTIK S.A.: Podpisanie znaczącej umowy
29/10/21 14:59  brak uprawnień Synektik otrzymał patent dla kardioznacznika na terenie Polski
14:50 SYNEKTIK S.A.: Uzyskanie patentu dla kardioznacznika na terenie Polski
26/10/21 16:09  brak uprawnień Synektik otrzymał zgodę na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika
15:58 SYNEKTIK S.A.: Rozpoczęcie badania pacjentów w ramach pozwolenia na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika
21/10/21 14:50 SYNEKTIK S.A.: Terminy Publikacji raportów okresowych
11/10/21 12:01 SYNEKTIK S.A.: Szacunkowe przychody IV kwartału 2020 roku finansowego
30/09/21 13:11 SYNEKTIK S.A.: Podpisanie znaczącej umowy
28/09/21 07:13  brak uprawnień East Value Research obniżył rekomendację dla Enel-Medu do "sprzedaj"
08/09/21 15:08 SYNEKTIK S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę radiofarmaceutyków