info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:56
kontakt
SYNEKTIK

Komunikaty

23/11/22 12:14  brak uprawnień Spółka Synektika podpisała umowy o wartości ok. 27,7 mln zł, na dostawę systemu da Vinci
11:54 SYNEKTIK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci
22/11/22 17:18  brak uprawnień Wyniki Synektik w IV kw. 2021/22 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:04 SYNEKTIK S.A.: SYNEKTIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/22 14:48  brak uprawnień Synektik dostarczy robota da Vinci szpitalowi w Toruniu za 13,13 mln zł
14:37 SYNEKTIK S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy na system da Vinci
18/11/22 08:37  brak uprawnień Ipopema Securities obniża wartość godziwą Synektika do 39,9 zł
14/11/22 14:10  brak uprawnień Synektik ma umowę na dostawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci za 27,15 mln zł
14:02 SYNEKTIK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci
07/11/22 14:15  brak uprawnień Synektik złożył jedyną ofertę w przetargu na zakup robota da Vinci; wartość oferty to 13,13 mln zł
14:08 SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu istotnej oferty na system da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
18/10/22 13:06 SYNEKTIK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych
17/10/22 12:05  brak uprawnień Synektik ma umowę na dostawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci za 17,9 mln zł
11:53 SYNEKTIK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci
13/10/22 10:49  brak uprawnień Synektik ma umowę na dostawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci za 1,7 mln euro