info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:48
kontakt
FEMTECH

Komunikaty

01/12/22 20:25 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20:21 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22/11/22 17:23 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
15:40 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o zawarciu umowy zbycia akcji Emitenta
15:29 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy
15/11/22 15:10 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11:17  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (17/2022) Zarejestrowanie zmian statutu
14/11/22 14:24  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (16/2022) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku
14:15 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13:29 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o zawarciu umowy pożyczki i ustanowieniu zabezpieczenia jej spłaty na akcjach Emitenta
08/11/22 13:48 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o zawarciu Term Sheet, którego przedmiotem jest transakcja na akcjach przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
31/10/22 19:36  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (15/2022) Zmiana adresu Spółki
12/09/22 21:41 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów
31/08/22 19:38 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie porozumienia o zakończeniu projektu PayAppka
19:34 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zmiana strategii Grupy Kapitałowej