info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.19, godz. 20:42
kontakt
TELESTO

Komunikaty

15/05/24 17:21  brak uprawnień TELESTO SA (7/2024) Raport kwartalny za 1 kwartał 2024
13/05/24 16:56  brak uprawnień TELESTO SA (6/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TELESTO S.A. w dniu 13 maja 2024 roku
16:46 TELESTO S.A.: Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 13 maja 2024, posiadających co najmniej 5% głosów.
15/04/24 16:21  brak uprawnień TELESTO SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telesto Spółka Akcyjna
16:20 TELESTO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 13 maja 2024
09:19  brak uprawnień TELESTO SA (4/2024) Oświadczenie Zarządu w sprawie ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 15:24  brak uprawnień TELESTO SA (3/2024) Raport roczny TELESTO SA za 2023 rok
05/03/24 14:47  brak uprawnień TELESTO SA (2/2024) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024
03/01/24 14:20  brak uprawnień TELESTO SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024
12:36  brak uprawnień Telesto zawarło umowę z Orlenem o wartości ponad 3,5 mln zł
12:22 TELESTO S.A.: Zawarcie umowy z ORLEN S.A.
29/12/23 15:28 TELESTO S.A.: Zawarcie z Telesto Sp. z o.o. aneksu do umowy przedwstępnej udzielenia licencji
14/11/23 19:15  brak uprawnień TELESTO SA (7/2023) Raport kwartalny za 3 kwartał 2023
27/09/23 13:19 TELESTO S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14/08/23 09:15  brak uprawnień TELESTO SA (6/2023) Raport kwartalny za 2 kwartał 2023 roku