info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 05:11
kontakt
GREEN

Komunikaty

19/11/21 14:50  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (14/2021) Korekta raportu EBI 4/2020 ? Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za IV kwartał 2019 roku
15/11/21 21:26  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (13/2021) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za II i III kwartał 2021 roku
05/11/21 17:14  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (12/2021) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za I kwartał 2021 roku
02/11/21 13:38  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (11/2021) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za IV kwartał 2020 roku
29/10/21 21:36  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (10/2021) Korekta raportu EBI 3/2021 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
20:47 MVA GREEN ENERGY S.A.: Informacja o toku postępowania oraz otrzymaniu zwrotu nadwyżki z tytułu podatku VAT
27/10/21 21:03  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (9/2021) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem w sprawie badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok
22/10/21 17:56  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (8/2021) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za III kwartał 2020 roku
20/10/21 11:10  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (7/2021) Korekta raportu EBI 6/2021 ? Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za II kwartał 2020 roku
15/10/21 16:13  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (6/2021) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za II kwartał 2020 roku
15:47  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (5/2021) Powołanie Członka Zarządu
13/10/21 17:58 MVA GREEN ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów i 15% udziału w kapitale zakładowym Spółki
17:54 MVA GREEN ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki
17:49 MVA GREEN ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki
17:42 MVA GREEN ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki