info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 09:47
kontakt
GREEN

Komunikaty

14/02/24 22:34 MVA GREEN ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 7 lutego 2024 r.
08/02/24 13:24  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (5/2024) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2024 r.
13:10  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (4/2024) Treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 7 lutego 2024 r.
31/01/24 13:12  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (3/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
13/01/24 23:35 MVA GREEN ENERGY S.A.: Korekta raportu ESPI 1/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lutego 2024 r.
23:07  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (2/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lutego 2024 r.
12/01/24 20:05  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki MVA GREEN ENERGY S.A. na rynku NewConnect
12:19 MVA GREEN ENERGY S.A.: Podpisanie umowy z Animatorem Rynku
11/01/24 23:27 MVA GREEN ENERGY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lutego 2024 r.
23:04  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (1/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lutego 2024 r.
25/12/23 22:54 MVA GREEN ENERGY S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13/12/23 22:31 MVA GREEN ENERGY S.A.: Zawarcie umów zwolnienia z długu
08/12/23 16:06 MVA GREEN ENERGY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
07/12/23 21:47 MVA GREEN ENERGY S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
14/11/23 23:12  brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (24/2023) Raport okresowy Spółki MVA Green Energy S.A. za III kwartał 2023 roku