info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:33
kontakt
PTWP

Komunikaty

30/11/21 10:53  brak uprawnień PTWP chce przejść z NewConnect na rynek główny GPW
10:21 PTWP S.A.: Rozpoczęcie przygotowań do ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW
15/11/21 17:21  brak uprawnień PTWP SA (17/2021) Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r.
16:35  brak uprawnień PTWP SA (16/2021) Korekta raportu za III kwartał 2020 r. z dnia 13 listopada 2020 r.
05/10/21 16:08 PTWP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na skutek obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
04/10/21 14:37 PTWP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
01/10/21 16:17  brak uprawnień PTWP SA (15/2021) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Emitenta
27/08/21 07:42 PTWP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 26 sierpnia 2021 roku
07:40  brak uprawnień PTWP SA (14/2021) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07:39  brak uprawnień PTWP SA (13/2021) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/08/21 18:05  brak uprawnień PTWP SA (12/2021) Skonsolidowany raport za II kwartał 2021 r.
29/07/21 18:47 PTWP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:43  brak uprawnień PTWP SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/07/21 09:52 PTWP S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta istotnej umowy z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
29/06/21 11:48 PTWP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2021 roku