info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 00:26
kontakt
RYVU

Komunikaty

14/02/24 18:30 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Podanie RVU120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy II RIVER-52 jako monoterapii w leczeniu nawrotowej/opornej ostrej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzyka / Dosing of the first patient in the RIVER-52 Phase II Study of RVU 120 as a monotherapy for the treatment of patients with relapsed/refractory AML and HR-MDS
08/02/24 17:58 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
07/02/24 12:34 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego - art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program - Article 19 of MAR
05/02/24 08:21  brak uprawnień Ryvu Therapeutics dostanie 7,93 mln zł z tytułu osiągnięcia drugiego kamienia milowego w projekcie z Exelixis
08:01 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Osiągnięcie drugiego kamienia milowego w ramach umowy z Exelixis / Achievement of the second milestone under license agreement with Exelixis Inc.
07:59 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - art. 19 MAR / Notification from a person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
31/01/24 17:45  brak uprawnień Ryvu podało pierwszemu pacjentowi lek RVU120 w ramach badania fazy II w leczeniu ostrej białaczki szpikowej
17:05 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Podanie RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy II RIVER-81 / Dosing of the first patient in the RIVER-81 Phase II study of RVU120 in combination with venetoclax
30/01/24 15:12 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii K Spółki w KDPW / Registration of series K subscription warrants of the Company with the National Depository for Securities
18/01/24 08:35 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku / Publication dates for periodic reports in 2024
17/01/24 18:03  brak uprawnień EBI objął 600 tys. warrantów subskrypcyjnych Ryvu Theraupeutics
17:52 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii K przez Europejski Bank Inwestycyjny / Take-up of series K subscription warrants by the European Investment Bank
15/01/24 09:46  brak uprawnień Sentyment do sektora biotech może się poprawić, ale wyzwaniem pozostaje finansowanie (analiza)
03/01/24 17:08 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnionej funkcji / Resignation of a member of the Company's Supervisory Board from his position
12/12/23 10:22  brak uprawnień Pacjent włączony do badania fazy I RVU120 osiągnął stan morfologicznie wolny od białaczki - Ryvu Therapeutics