info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.23, godz. 11:27
kontakt
TAXNET

Komunikaty

14/02/23 11:54  brak uprawnień TAX-NET SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku.
03/02/23 18:03  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - TAXNET
02/02/23 15:09 TAX-NET S.A.: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
11:05 TAX-NET S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku
01/02/23 17:37 TAX-NET S.A.: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
30/01/23 10:44  brak uprawnień TAX-NET SA (1/2023) Harmonogram publikacji
05/01/23 11:12 TAX-NET S.A.: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
14/11/22 10:45  brak uprawnień TAX-NET SA (8/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.
12/08/22 11:17  brak uprawnień TAX-NET SA (7/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
28/06/22 09:42  brak uprawnień TAX-NET SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZ
09:15 TAX-NET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
27/06/22 18:40 TAX-NET S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
31/05/22 14:37  brak uprawnień TAX-NET SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
14:35 TAX-NET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
30/05/22 15:28 TAX-NET S.A.: Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych