info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:33
kontakt
BLOOBER

Komunikaty

30/11/21 12:39  brak uprawnień Feardemic rozważa debiut na głównym rynku GPW
18/11/21 08:31 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o. o.
15/11/21 17:48  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (17/2021) Raport kwartalny Bloober Team za III kwartał 2021
03/11/21 10:31  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (16/2021) Zawarcie umowy z firmą audytorską w przedmiocie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2021 i 2022
02/11/21 08:43 BLOOBER TEAM S.A.: Ustalenie daty premiery "The Medium" na terytorium Japonii
26/10/21 13:44 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Rogue Games, Inc.
19/10/21 16:45  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (15/2021) Treść uchwał podjętych w dniu 19 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.
16:42 BLOOBER TEAM S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 19 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.
16:36 BLOOBER TEAM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu
13/10/21 19:33  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (14/2021) Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A.
19:26 BLOOBER TEAM S.A.: Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A.
12/10/21 16:27 BLOOBER TEAM S.A.: Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego
08/10/21 15:39  brak uprawnień Tencent Holdings za pośrednictwem spółki Serene Century kupił 21,97 proc. akcji Bloober Team
15:09 BLOOBER TEAM S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce
12:47  brak uprawnień Rockbridge TFI sprzedał wszystkie posiadane akcje Bloober Team