info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.30, godz. 02:08
kontakt
ESOTIQ

Komunikaty

29/09/22 15:58  brak uprawnień Esotiq & Henderson stawia na dalszy rozwój sprzedaży e-commerce
28/09/22 18:01 ESOTIQ _ HENDERSON: ESOTIQ _ HENDERSON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/22 20:38 ESOTIQ _ HENDERSON: Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq _ Henderson w sierpniu 2022 r.
29/08/22 22:43 ESOTIQ _ HENDERSON: Zawarcie umowy z animatorem emitenta.
28/08/22 23:46 ESOTIQ _ HENDERSON: Nabycie akcji własnych.
21/08/22 20:27 ESOTIQ _ HENDERSON: Nabycie akcji własnych.
12/08/22 19:48 ESOTIQ _ HENDERSON: Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
01/08/22 23:26 ESOTIQ _ HENDERSON: Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta.
01/07/22 18:31 ESOTIQ _ HENDERSON: Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.
20/06/22 23:58 ESOTIQ _ HENDERSON: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq _ Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r.
23:41 ESOTIQ _ HENDERSON: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq _ Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r.
20:45  brak uprawnień Esotiq &Henderson wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok
20:24 ESOTIQ _ HENDERSON: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
19:54 ESOTIQ _ HENDERSON: Zmiana składu Rady Nadzorczej
14:58 ESOTIQ _ HENDERSON: Rezygnacja Prezesa Zarządu