info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 21:13
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

23/02/24 12:40 ROBINSON EUROPE S.A.: Skup akcji własnych
16/02/24 17:20 ROBINSON EUROPE S.A.: Skup akcji własnych
02/02/24 13:24 ROBINSON EUROPE S.A.: Skup akcji własnych
26/01/24 16:06 ROBINSON EUROPE S.A.: Skup akcji własnych
19/01/24 21:09  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (1/2024) Raport roczny za rok obrotowy 2022/2023
22/12/23 14:06 ROBINSON EUROPE S.A.: Skupu akcji własnych.
15/12/23 17:22 ROBINSON EUROPE S.A.: Nabycie akcji własnych
06/12/23 14:00 ROBINSON EUROPE S.A.: Przyjęcie regulaminu skupu akcji własnych i rozpoczęcie realizacji skupu
24/11/23 16:53 ROBINSON EUROPE S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów.
13/11/23 09:43  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (9/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024
19/10/23 15:24  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (8/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską
14/09/23 17:53  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (7/2023) Raport okresowy za III kwartał 2022/2023 roku obrotowego
25/08/23 16:15 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
16:11 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
17/08/23 14:50 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej