info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:07
kontakt
EONET

Komunikaty

12/11/21 20:55  brak uprawnień EO NETWORKS SA (10/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
04/10/21 23:24 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału do poniżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta
23:16 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu udziału 15% w kapitale zakładowym Emitenta
23:09 EO NETWORKS S.A.: Informacja o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy
20/09/21 20:31 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu udziału 15% w kapitale zakładowym Emitenta
20:28 EO NETWORKS S.A.: Informacja o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy
18:04  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki EO NETWORKS S.A. na rynku NewConnect
15:21 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji zbycia i nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
10/09/21 15:13 EO NETWORKS S.A.: Objęcie udziałów w Tekker Sp. z o.o.
03/09/21 11:34 EO NETWORKS S.A.: Informacja o udzieleniu pożyczki przez Emitenta
13/08/21 17:46  brak uprawnień EO NETWORKS SA (9/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
04/08/21 22:59  brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22:52  brak uprawnień EO NETWORKS SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 03 sierpnia 2021
22:46 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 sierpnia 2021 roku
02/08/21 22:37 EO NETWORKS S.A.: Informacja o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy