info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 18:38
kontakt
HORNIGOLD

Komunikaty

28/02/23 17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki HORNIGOLD REIT S.A. na rynku NewConnect
23/02/23 15:17 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
15:03 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
31/01/23 19:57  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
26/01/23 14:53 HORNIGOLD REIT S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
30/11/22 21:20 HORNIGOLD REIT S.A.: Informacja w sprawie zidentyfikowanych nieprawidłowości w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok
14/11/22 16:56  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (13/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku
10/11/22 18:45  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (12/2022) Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta
25/10/22 19:13  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (11/2022) Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za III kwartał 2021 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna
16/08/22 17:44  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (10/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku
04/07/22 12:57 HORNIGOLD REIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 16:16  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
03/06/22 09:34  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
09:25 HORNIGOLD REIT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 19:14  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (7/2022) Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2021 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021