info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.02, godz. 17:45
kontakt
DANKS

Komunikaty

09/02/24 21:44  brak uprawnień DANKS ECDP SA (2/2024) Danks - raport jednostkowy i skonsolidowany za IV KW 2023
08/02/24 23:06 DANKS S.A.: Udzielenie pożyczki przez spółkę zależną Emitenta
31/01/24 14:59  brak uprawnień DANKS ECDP SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
10/01/24 19:27 DANKS S.A.: Nabycie akcji własnych
08/01/24 09:48 DANKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
09:36 DANKS S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trybie Art. 19 Rozporządzenia MAR
27/12/23 18:25 DANKS S.A.: Złożenie kolejnego II zlecenia nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych Emitenta
21/12/23 21:31  brak uprawnień DANKS ECDP SA (16/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu
20/12/23 20:39 DANKS S.A.: Udzielenie pożyczki spółce zależnej Emitenta
15/12/23 22:51 DANKS S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
14/12/23 19:25 DANKS S.A.: Nabycie akcji własnych
11/12/23 15:23 DANKS S.A.: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Emitenta
06/12/23 22:15 DANKS S.A.: Udzielenie pożyczki spółce zależnej Emitenta
04/12/23 18:07 DANKS S.A.: Przyjęcie regulaminu skupu akcji własnych Emitenta
21/11/23 18:26 DANKS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.11.2023 roku