info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.11, godz. 20:30
kontakt
DANKS

Komunikaty

11/12/23 15:23 DANKS S.A.: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Emitenta
06/12/23 22:15 DANKS S.A.: Udzielenie pożyczki spółce zależnej Emitenta
04/12/23 18:07 DANKS S.A.: Przyjęcie regulaminu skupu akcji własnych Emitenta
21/11/23 18:26 DANKS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.11.2023 roku
17/11/23 10:23  brak uprawnień DANKS ECDP SA (15/2023) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 16.11.2023 roku
14/11/23 20:35  brak uprawnień DANKS ECDP SA (14/2023) Danks - raport jednostkowy i skonsolidowany za III KW 2023
10/11/23 08:53  brak uprawnień DANKS ECDP SA (13/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
08:50  brak uprawnień DANKS ECDP SA (12/2023) Rejestracja zmian statutu Spółki
03/11/23 20:33  brak uprawnień DANKS ECDP SA (11/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024
20/10/23 17:39  brak uprawnień DANKS ECDP SA (10/2023) : Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 listopada 2023 roku
17:33 DANKS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 listopada 2023 roku
13/10/23 20:22 DANKS S.A.: Udzielnie pożyczki spółce zależnej Emitenta
14/08/23 18:48  brak uprawnień DANKS ECDP SA (9/2023) Danks - raport jednostkowy i skonsolidowany za II KW 2023
31/07/23 12:19  brak uprawnień DANKS ECDP SA (8/2023) Harmonogram publikacji skonsolidowanych raportów okresowych w roku 2023
17/07/23 21:05  brak uprawnień DANKS ECDP SA (7/2023) Powołanie członka Zarządu na nową kadencję