info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 19:18
kontakt
KRUKSA

Komunikaty

22/06/22 10:30 KRUK S.A.: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii AM3 w obrocie na rynku oficjalnych notowań
21/06/22 18:24  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii AM3 spółki KRUK
18:20  brak uprawnień GPW: Komunikat : KRUK
17/06/22 12:45  brak uprawnień PTE Allianz Polska ma mniej niż 5 proc. akcji Kruka
12:37 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.
15/06/22 14:01 KRUK S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji obligacji serii AM3
14/06/22 16:14 KRUK S.A.: Informacja w sprawie dopuszczenia do obrotu i rejestracji obligacji serii AM3
11:32 KRUK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego
13/06/22 17:11  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AM3 spółki KRUK S.A.
06/06/22 17:00 KRUK S.A.: Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM3
02/06/22 14:13  brak uprawnień Kruk przydzielił obligacje o łącznej wartości 50 mln zł; redukcja zapisów wyniosła 75,5 proc.
14:02 KRUK S.A.: Przydział obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji
25/05/22 17:35  brak uprawnień GPW: komunikat - KRUK
16/05/22 19:55  brak uprawnień Kruk wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł
19:36 KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VIII Programu Emisji Obligacji