info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:26
kontakt
KRUKSA

Komunikaty

02/12/21 18:35 KRUK S.A.: Dopuszczenia do obrotu i asymilacja akcji serii F
13:34  brak uprawnień Kruk chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku (opis)
13:20  brak uprawnień Kruk chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku
12:59 KRUK S.A.: Przyjęcie Polityki dywidendowej KRUK S.A.
30/11/21 12:22  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KRUK S.A.
26/11/21 18:16 KRUK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego
25/11/21 19:26  brak uprawnień Kruk wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł
19:16 KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VIII Programu Emisji Obligacji
18:36  brak uprawnień Kruk kupi portfele wierzytelności we Włoszech o wartości nominalnej do 317,6 mln EUR (opis)
18:26  brak uprawnień Kruk kupi portfele wierzytelności we Włoszech o wartości nominalnej do 317,6 mln EUR
18:14 KRUK S.A.: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim
17:09 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
24/11/21 18:09 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
23/11/21 18:47  brak uprawnień Prezes Kruka sprzedał akcje za blisko 6 mln zł
18:18 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR