info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 04:44
kontakt
KRUK

Komunikaty

11/07/24 14:11 KRUK S.A.: Podsumowanie kosztów X Programu Emisji Obligacji Publicznych
09/07/24 12:36  brak uprawnień Kruk zainwestował 565 mln zł w portfele wierzytelności w II kwartale '24 (opis)
12:27  brak uprawnień Kruk zainwestował 565 mln zł w portfele wierzytelności w II kwartale '24
12:06 KRUK S.A.: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności
24/06/24 13:24 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
19/06/24 19:56  brak uprawnień Kruk kupuje portfele na rynku hiszpańskim o łącznej wartości nominalnej ok. 363 mln euro (opis)
19:40  brak uprawnień Kruk ma umowy zakupu portfeli na rynku hiszpańskim o łącznej wartości nominalnej ok. 363 mln euro
19:30 KRUK S.A.: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z podmiotami z Grupy CaixaBank
29/05/24 11:13 KRUK S.A.: Ustalenie daty pierwszego notowania po asymilacji obligacji serii AO5EUR i AO6EUR
28/05/24 17:25  brak uprawnień GPW: Komunikat - KRUK
22/05/24 13:56  brak uprawnień Kruk ma aneks do umowy z bankami zwiększający dostępny kredyt do max. 625 mln euro
21/05/24 19:15 KRUK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego
17/05/24 12:20 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
10/05/24 15:54  brak uprawnień Kruk wypłaci 18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 rok
15:40 KRUK S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2023