info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:43
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

06/12/21 15:18 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Skierowanie skargi do WSA na decyzję KNF
03/12/21 11:53 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.
26/11/21 07:27 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: INTERMA TRADE S.A. w likwidacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/21 15:58 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Złożenie odwołania od decyzji organu podatkowego w sprawie zabezpieczenia na majątku Spółki
19/11/21 12:14 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Podjęcie przez Likwidatora Emitenta decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
18/11/21 12:49 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o wstępnych wynikach finansowych za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku
16/11/21 10:55 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie decyzji w sprawie zabezpieczenia na majątku Spółki zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres I-IX i XI/2016 oraz VI/2017
05/11/21 16:28 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Utrzymanie przez KNF w mocy decyzji o nałożeniu kary administracyjnej
29/10/21 15:25 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy pożyczki
24/09/21 07:35 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: INTERMA TRADE S.A. w likwidacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/21 13:32 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o możliwej odmowie wyrażenia wniosku przez Biegłego Rewidenta o półrocznych sprawozdaniach finansowych
17/09/21 14:33 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o wstępnych wynikach za I półrocze 2021 roku
08/09/21 15:46 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Skierowanie przez Emitenta wniosku do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy
25/08/21 16:29 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wydanie przez KNF decyzji o nałożeniu kary administracyjnej w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych przez Spółkę
16/08/21 12:49 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie skargi do WSA na decyzję organu podatkowego dot. podatku VAT za okres od stycznia do września 2011 r.