info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 20:16
kontakt
GOTFI

Komunikaty

14/11/22 19:26  brak uprawnień GO24.PL SA (15/2022) Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2022 r.
12/08/22 20:14  brak uprawnień GO24.PL SA (14/2022) Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2022 r.
29/07/22 20:10 GO TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta zakończonym w dniu 29.07.2022 r. po wznowieniu obrad Zgromadzenia zwołanego na 04.07.2022r.
20:09 GO TFI S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2022 r.
20:08  brak uprawnień GO24.PL SA (13/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2022 r.
15/07/22 18:47  brak uprawnień GO24.PL SA (12/2022) Informacja o zawarciu umowy z Autoryzowanym Doradcą
08/07/22 18:52  brak uprawnień GO24.PL SA (11/2022) Informacja o upomnieniu emitenta oraz o nałożeniu obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
04/07/22 19:32  brak uprawnień GO24.PL SA (10/2022) Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO24.pl S.A. z dnia 04 lipca 2022 r.
19:26  brak uprawnień GO24.PL SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 lipca 2022 r.
19:06 GO TFI S.A.: Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO24.pl S.A. z dnia 04 lipca 2022 r.
18:50 GO TFI S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 lipca 2022 r.
20/06/22 19:52  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki GO24.PL S.A. oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
10/06/22 17:47  brak uprawnień GPW: Komunikat: GO24.PL
08/06/22 23:21  brak uprawnień GO24.PL SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO24.pl SA
23:10 GO TFI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO24.pl SA