info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 03:11
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

29/09/23 20:06 COLUMBUS ENERGY S.A.: COLUMBUS ENERGY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/09/23 20:41 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
18/09/23 14:34 COLUMBUS ENERGY S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie nabycia udziałów w spółkach zależnych czeskiej i słowackiej / Nabycie 100% udziałów spółek zależnych czeskiej i słowackiej
01/09/23 15:48 COLUMBUS ENERGY S.A.: Spłata zobowiązań w kwocie 49 mln zł
31/08/23 14:22  brak uprawnień Columbus Energy sprzedał na rzecz Engie ostatnią transzę 5 spółek z projektami PV
14:09 COLUMBUS ENERGY S.A.: Realizacja kolejnej transzy sprzedaży farm fotowoltaicznych do podmiotu z grupy ENGIE, o wartości powyżej 50 mln zł
25/08/23 15:06 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2023 r.
31/07/23 10:04  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (2/2023) COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
12/07/23 17:04 COLUMBUS ENERGY S.A.: Nawiązanie współpracy z Extradom.pl w zakresie oferowania usług i produktów Columbus
05/07/23 11:27 COLUMBUS ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
30/06/23 18:47 COLUMBUS ENERGY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.
29/06/23 10:26  brak uprawnień Columbus Energy przesuwa termin przyjęcia nowej strategii
10:20 COLUMBUS ENERGY S.A.: Przesunięcie terminu przyjęcia nowej strategii
22/06/23 12:43 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zamieszczenie na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych za 2022 r.
13/06/23 07:31  brak uprawnień DC24 chce zainwestować w Saule; rozważa udzielenie pożyczki i objęcie akcji nowej emisji