info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:39
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

02/08/22 20:52 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki na 66 mln zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych
01/08/22 18:07  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (25/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu
22/07/22 10:01 COLUMBUS ENERGY S.A.: Uzyskanie warunków przyłączeniowych o mocy 133 MW na budowę magazynu energii o pojemności 532 MWh
15/07/22 14:05 COLUMBUS ENERGY S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu umowy opcji nabycia akcji przez Gemstone w liczbie 12.666.184 akcji
11:33 COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie kolejnego aneksu do umowy kredytu odnawialnego
14/07/22 17:08  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (24/2022) Raport miesięczny za czerwiec 2022 r.
13/07/22 19:38 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiązanie spółki w ramach umowy joint-venture w celu realizacji inwestycji w Republice Czeskiej
07/07/22 15:46 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15:38 COLUMBUS ENERGY S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu aneksu do umowy kredytu odnawialnego z limitem 45 mln zł
04/07/22 08:37 COLUMBUS ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
01/07/22 10:44  brak uprawnień Columbus Energy przejdzie na główny parkiet GPW bez emisji akcji
10:16  brak uprawnień Columbus Energy zawiesił negocjacje o zaangażowaniu kapitałowym przez fundusz z USA
10:08 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawieszenie negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego w Columbus
30/06/22 18:58  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (23/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
22/06/22 16:10 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy joint-venture w celu rozpoczęcia działalności w Republice Czeskiej