info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.25, godz. 23:16
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

23/02/24 14:32 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z: (i) FIT 1 sp. z o.o.; (ii) FIT 2 sp. z o.o.; (iii) FIT 3 sp. z o.o.; (iv) FIT 4 sp. z o.o.; (v) FIT and More sp. z o.o.; (vi) Concept Self Investment sp. z o.o.; (vii) Sport Operator sp. z o.o.; (viii) Manufaktura Zdrowia sp. z o.o.
19/02/24 14:20 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 19 lutego 2024 r.
14:18 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 lutego 2024 r.
07/02/24 09:30 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta
09:29 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
05/02/24 17:02 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Gravitan Warszawa sp. z o.o.
11:16 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Benefit Systems S.A.
02/02/24 19:30  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.
23/01/24 16:04 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 19 lutego 2024 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
19/01/24 15:18 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji
18/01/24 16:00 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Gravitan Warszawa sp. z o.o.
15/01/24 16:16 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
09/01/24 13:21 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
08/01/24 06:51  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec IV kw. wyniosła 1,9 mln szt.
06:42 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych