info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:17
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

30/11/21 19:03 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2021 r.
18:56 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 30 listopada 2021 r.
22/11/21 21:09 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
17/11/21 15:38 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta
15/11/21 10:49 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
10:32 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
12/11/21 19:43  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.
17:42 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Benefit Systems S.A.
10/11/21 16:51 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z MyBenefit sp. z o.o.
10:48  brak uprawnień Benefit Systems chciałby zrealizować akwizycję w kolejnych miesiącach, przygląda się rynkowi
09/11/21 19:48  brak uprawnień Benefit Systems zakłada odbudowę bazy kart w Polsce w '22 i powrót do dynamiki sprzed pandemii
19:34  brak uprawnień Benefit Systems miał w III kw. 10 mln zł straty netto jednostki dominującej (opis)
19:04  brak uprawnień Benefit Systems miał w III kw. 10 mln zł straty netto jednostki dominującej
18:44  brak uprawnień Wyniki Benefit Systems w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:34 BENEFIT SYSTEMS S.A.: BENEFIT SYSTEMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego