info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.17, godz. 16:47
kontakt
EASYCALL

Komunikaty

11/04/24 10:29 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/03/24 22:21 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (3/2024) Raport roczny za 2023 rok
11/03/24 20:17 EASYCALL.PL S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustanowienia odpisu aktualizacyjnego
02/02/24 15:14 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
25/01/24 15:02 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
11/11/23 03:34 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (10/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
11/08/23 21:26 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (9/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
10/08/23 22:53 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (8/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
29/06/23 14:36 EASYCALL.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
14:31 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
14:30 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (6/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
02/06/23 10:25 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku
10:21 EASYCALL.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku
25/04/23 12:18 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
16/03/23 16:35 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej