info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 12:10
kontakt
EASYCALL

Komunikaty

06/11/21 23:08  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (17/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
05/11/21 20:06  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (16/2021) Uzupełnienie do raportu nr 13/2021 ? Powołanie trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki
04/10/21 14:09 EASYCALL.PL S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
15/09/21 21:06  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (15/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
10/08/21 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie ustawy o ofercie publicznej - zawarcie porozumienia
07/08/21 18:09  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (14/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
06/08/21 13:18 EASYCALL.PL S.A.: Zawarcie umowy połączeniowej z SatRevolution S.A.
07/07/21 14:19 EASYCALL.PL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30/06/21 22:57  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (13/2021) Powołanie trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki
22:54  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (12/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
25/06/21 09:15  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (11/2021) Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail
21/06/21 18:21 EASYCALL.PL S.A.: Złożenie oświadczenia przez Spółkę i SatRevolution S.A.
03/06/21 11:10 EASYCALL.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
07:34  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
21/05/21 20:21 EASYCALL.PL S.A.: Złożenie oświadczenia przez SatRevolution S.A.