info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 08:13
kontakt
EASYCALL

Komunikaty

02/02/24 15:14 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
25/01/24 15:02 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
11/11/23 03:34 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (10/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
11/08/23 21:26 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (9/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
10/08/23 22:53 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (8/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
29/06/23 14:36 EASYCALL.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
14:31 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
14:30 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (6/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
02/06/23 10:25 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku
10:21 EASYCALL.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku
25/04/23 12:18 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
16/03/23 16:35 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
06/03/23 22:49 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok
09/01/23 11:52 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
06/11/22 20:25 brak uprawnień EASYCALL.PL SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.