info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 07:27
kontakt
NWAI

Komunikaty

21/10/22 15:58  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (15/2022) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
00:02  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (14/2022) Raport kwartalny ? III kwartał 2022
12/10/22 15:58  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (13/2022) Przyjęcie nowego tekstu jednolitego statutu NWAI Dom Maklerski S.A.
19/08/22 16:28 NWAI DM SA: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania dotychczasowego udziału oraz przekroczenie 50 % ogólnej liczby głosów w NWAI Dom Maklerski S.A.
18/08/22 17:49  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (12/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w wyniku objęcia akcji zwykłych serii G oraz akcji zwykłych serii H spółki w ra
05/08/22 16:13  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (11/2022) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C
22/07/22 07:04  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (10/2022) Raport kwartalny ? II kwartał 2022
13/06/22 16:48 NWAI DM SA: Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
10/06/22 16:16 NWAI DM SA: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii C NWAI Dom Maklerski S.A. przez osoby uprawnione w ramach ustanowionych w spółce programów motywacyjnych
14:22 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
01/06/22 10:30 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
30/05/22 23:20 NWAI DM SA: Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G i H NWAI Dom Maklerski S.A.
09/05/22 18:38  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (9/2022) Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu
22/04/22 00:15  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (8/2022) Raport kwartalny ? I kwartał 2022
04/04/22 18:18  brak uprawnień NWAI Dom Maklerski wypłaci 2 zł dywidendy na akcję