info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 06:12
kontakt
NWAI

Komunikaty

22/11/21 19:16 NWAI DM SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
18/11/21 21:31 NWAI DM SA: Informacja poufna: zawarcie umowy nabycia aktywów służących prowadzeniu działalności maklerskiej polegającej na rejestrowaniu instrumentów finansowych
27/10/21 22:32 NWAI DM SA: Informacja o transakcji nabycia akcji, w trybie art. 19 MAR
22:19 NWAI DM SA: Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w wyniku rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
18:39  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (11/2021) Podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku objęcia akcji zwykłych serii G spółki w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
22/10/21 17:27  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (10/2021) Raport kwartalny ? III kwartał 2021
20/10/21 20:18  brak uprawnień NWAI DM nabył od Copernicus Securities aktywa związane z wykonywaniem funkcji depozytariusza
20:01 NWAI DM SA: Informacja poufna: zawarcie umów nabycia aktywów służących wykonywaniu funkcji depozytariusza
17/09/21 18:05  brak uprawnień NWAI DM ma list intencyjny z Copernicus Securities dot. działalności maklerskiej
17:42 NWAI DM SA: Informacja poufna: planowane rozpoczęcie wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz podpisanie listu intencyjnego
23/07/21 17:23  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (9/2021) Raport kwartalny ? II kwartał 2021
11/06/21 16:54  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (8/2021) Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu
19/05/21 17:49 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze
17/05/21 15:01  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (7/2021) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A
23/04/21 00:08  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (6/2021) Raport kwartalny ? I kwartał 2022