info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 02:52
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

28/09/23 23:40 brak uprawnień PL GROUP SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
18/08/23 18:09 brak uprawnień PL GROUP SA (8/2023) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/08/23 21:27 brak uprawnień PL GROUP SA (7/2023) Raport Kwartalny nr 7/2023
31/05/23 20:50 brak uprawnień PL GROUP SA (6/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
30/05/23 16:39 brak uprawnień PL GROUP SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
27/03/23 18:46 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PL GROUP
18/03/23 14:08 brak uprawnień PL GROUP SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
10/01/23 11:27 brak uprawnień PL GROUP SA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
09/01/23 17:05 brak uprawnień PL GROUP SA (1/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych
31/12/22 12:45 PL GROUP S.A.: Aktualizacja strategii działalności
13/12/22 08:16 PL GROUP S.A.: Powołanie członka zarządu w spółce zależnej
02/12/22 19:24 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki PL GROUP S.A. na rynku NewConnect
14/11/22 19:16 brak uprawnień PL GROUP SA (10/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
10/11/22 19:55 brak uprawnień PL GROUP SA (9/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
15:41 PL GROUP S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej