info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 09:01
kontakt
YOLO

Komunikaty

30/06/22 15:43 YOLO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
23/06/22 21:53 YOLO S.A.: Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
17/06/22 18:21 YOLO S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej sytuacji Spółki oraz badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
07/06/22 18:53 YOLO S.A.: Utrzymanie w mocy decyzji Naczelnika Małopolskiego UCS w Krakowie
31/05/22 18:56 YOLO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
18:55 YOLO S.A.: korekta raportu ESPI nr 27/2022 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
26/05/22 21:09 YOLO S.A.: YOLO S.A. formularz raportu kwartalnego
05/05/22 14:55  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki YOLO S.A.
27/04/22 23:38 YOLO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
20/04/22 20:52 YOLO S.A.: Informacja o wszczęciu postępowania podatkowego w stosunku do Spółki
04/04/22 18:22  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - YOLO
01/04/22 17:34  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki YOLO S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
31/03/22 10:59  brak uprawnień Yolo złożyło wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego i upadłościowego
10:52 YOLO S.A.: Złożenie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego i upadłościowego
25/03/22 17:44 YOLO S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji