info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.06, godz. 05:17
kontakt
BIOERG

Komunikaty

30/05/23 08:11 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BRG S.A
22/03/23 20:28 brak uprawnień BRG SA (10/2023) Rezygnacja Prezesa Zarządu
20:25 brak uprawnień BRG SA (9/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:23 BRG S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:28 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportów okresowych za IV kwartał roku obrotowego 2022
20/03/23 21:35 brak uprawnień BRG SA (8/2023) Raport roczny Spółki BRG S.A. za 2022 rok
15:32 brak uprawnień BRG SA (7/2023) Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską
17/03/23 09:53 brak uprawnień BRG SA (6/2023) Oświadczenie o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki
16/03/23 14:37 brak uprawnień BRG SA (5/2023) Oświadczenia o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Spółki
03/03/23 17:24 brak uprawnień BRG SA (4/2023) Oświadczenia o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Spółki
27/02/23 17:15 brak uprawnień BIOERG SA (3/2023) Zmiana adresu Spółki
17:10 brak uprawnień BIOERG SA (2/2023) Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta- zmiana nazwy oraz siedziby Spółki
20/01/23 15:01 brak uprawnień BIOERG SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
03/01/23 21:41 BIOERG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
28/12/22 15:37 brak uprawnień BIOERG SA (16/2022) Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 grudnia 2022 roku ? zmiana firmy oraz siedziby Spółki