info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.20, godz. 05:22
kontakt
BIOERG

Komunikaty

25/03/24 19:58 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BRG S.A.
14/12/23 18:38 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BRG S.A.
21/09/23 18:49 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BRG S.A.
30/05/23 08:11 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BRG S.A
22/03/23 20:28 brak uprawnień BRG SA (10/2023) Rezygnacja Prezesa Zarządu
20:25 brak uprawnień BRG SA (9/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:23 BRG S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:28 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportów okresowych za IV kwartał roku obrotowego 2022
20/03/23 21:35 brak uprawnień BRG SA (8/2023) Raport roczny Spółki BRG S.A. za 2022 rok
15:32 brak uprawnień BRG SA (7/2023) Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską
17/03/23 09:53 brak uprawnień BRG SA (6/2023) Oświadczenie o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki
16/03/23 14:37 brak uprawnień BRG SA (5/2023) Oświadczenia o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Spółki
03/03/23 17:24 brak uprawnień BRG SA (4/2023) Oświadczenia o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej Spółki
27/02/23 17:15 brak uprawnień BIOERG SA (3/2023) Zmiana adresu Spółki
17:10 brak uprawnień BIOERG SA (2/2023) Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta- zmiana nazwy oraz siedziby Spółki