info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.18, godz. 01:34
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

05/01/22 16:04 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
18/11/21 17:17 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/11/21 15:34  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (4/2021) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15:00 DIGITREE GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 04.11.2021 r.
14:56 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
14:53 DIGITREE GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 04.11.2021 r.
02/11/21 13:35 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze trzy kwartały 2021 roku
26/10/21 16:14 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2021 roku
12:23 DIGITREE GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
22/10/21 07:52 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej
15/10/21 15:10 DIGITREE GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
13/10/21 15:57 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja spółki zależnej od Emitenta
08/10/21 16:09 DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
16/09/21 15:25 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
13:15 DIGITREE GROUP S.A.: Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta