info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.16, godz. 01:11
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

23/05/24 17:08 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:16 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
12:00 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
22/05/24 12:44 DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
07/05/24 13:59 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2024 roku
18/04/24 17:12 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A.
17:10 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A.
08/04/24 13:19 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2023 rok.
06/03/24 16:03 DIGITREE GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 06.03.2024 r.
15:59 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
15:54 DIGITREE GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 06.03.2024 r.
13/02/24 14:20 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej, przedłużającego okres finansowania.
12/02/24 14:30 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania.
13:11 DIGITREE GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
08/02/24 10:28 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy o kredyt dewizowy