info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 06:05
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

21/11/22 17:36 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/22 17:55 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce
17:01 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
03/11/22 10:00 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze trzy kwartały 2022 roku
27/09/22 14:47 DIGITREE GROUP S.A.: Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta
08/09/22 16:36 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej przez Emitenta
07/09/22 08:07 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/22 17:21 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2022 roku
28/07/22 16:16 DIGITREE GROUP S.A.: Likwidacja jednej ze spółek zależnych od Emitenta
11/07/22 16:47 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
05/07/22 11:57 DIGITREE GROUP S.A.: Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
23/06/22 15:08  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (1/2022) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15:02 DIGITREE GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.
14:59 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
14:57 DIGITREE GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.