info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:50
kontakt
KORBANK

Komunikaty

04/07/22 13:30 brak uprawnień KORBANK SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie jednego z członków i powołanie nowego członka
02/07/22 10:11 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 30.06.2022r.
30/06/22 19:34 brak uprawnień KORBANK SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 30.06.2022 r.
22/06/22 16:00 brak uprawnień KORBANK SA (8/2022) Powołanie na Prezesa Zarządu Spółki AVIOS Sp. z o.o.
15/06/22 16:30 KORBANK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK DATA CENTER
01/06/22 20:26 brak uprawnień KORBANK SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
20:18 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
30/05/22 15:53 brak uprawnień KORBANK SA (6/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2021
15:48 brak uprawnień KORBANK SA (5/2022) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2021
15:44 brak uprawnień KORBANK SA (4/2022) Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionych funkcji
12/05/22 12:26 brak uprawnień KORBANK SA (3/2022) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2022 roku
14/03/22 16:22 KORBANK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK Data Center
11/02/22 20:37 brak uprawnień KORBANK SA (2/2022) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2021 roku
14/01/22 13:49 brak uprawnień KORBANK SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
29/12/21 12:28 brak uprawnień KORBANK SA (10/2021) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2021