info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 08:40
kontakt
ONICO

Komunikaty

29/09/22 17:31 ONICO S.A.: Powzięcie informacji o wymierzeniu kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
23/09/22 19:01 ONICO S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe Spółki
08:59  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022) Informacja Emitenta o kontynuowaniu działalności po nieprzegłosowaniu układu przez Radę Wierzycieli
17/09/22 12:56 ONICO S.A.: Informacja o nieprzyjęciu układu przez Zgromadzenie Wierzycieli Onico S.A. w restrukturyzacji
15/09/22 18:37  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
09/09/22 15:56 ONICO S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 2 września 2022 r.
02/09/22 17:03 ONICO S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
31/08/22 22:28 ONICO S.A.: Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego w dniu 31 sierpnia 2022 r. zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
18/08/22 16:45  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
05/08/22 16:48 ONICO S.A.: Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
25/07/22 16:34 ONICO S.A.: Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym Onico S.A. w restrukturyzacji
21/06/22 15:15  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
08:05  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
06/06/22 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
02/06/22 23:52  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta