info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.02, godz. 02:40
kontakt
ONICO

Komunikaty

21/11/23 16:11  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (36/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał roku 2022.
14/11/23 19:47  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (35/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2023
13/11/23 15:24  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (34/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2022
15:22  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2022
09/11/23 15:45  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2023) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kw. 2022 r.
15:43  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2023) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2022 r.
26/10/23 17:00 ONICO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ostatnim nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy Onico S.A. w restrukturyzacji
24/10/23 19:46 ONICO S.A.: Zawarcie znaczącego aneksu do umowy przez Spółkę zależną Emitenta
18/10/23 17:39  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Onico S.A. w restrukturyzacji w dniu 18 października 2023 roku
27/09/23 15:32 ONICO S.A.: Sprostowanie otrzymane przez EMitenta od Ipopema TFI S.A.
26/09/23 19:45 ONICO S.A.: Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta
11:31 ONICO S.A.: Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A
11:22 ONICO S.A.: Otrzymanie od podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze zawiadomienia o transakcjach dotyczących instrumentów finansowych Spółki
22/09/23 22:36 ONICO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. w restrukturyzacji na dzień 18 października 2023 r.
21:32  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. w restrukturyzacji na dzień 18 października 2023 r.